PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Horisont samler inn og bruker personopplysninger på Horisont.no. Personvernerklæringen er oppdatert 18.09.2020

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på.                       

All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.

OM DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE

Behandlingsansvarlig, representert ved daglig leder, er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på Horisont.

 

KONTAKTOPPLYSNINGER TIL DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE:

Horisont

Myrdalsvegen 2 

5130 Nyborg

senterkontor@horisont.no

 

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i å få informasjonskapsler lagret i nettleseren din. Du kan avstå fra å samtykke til lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at nettsidene ikke fungerer som normalt.

Informasjonskapslene blir ikke knyttet til deg som enkeltperson. En ip-adresse er definert som personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Horisont benytter Google Analytics sin funksjon for å anonymisere ip.adressen før informasjonen blir lagret. Derfor kan ikke den lagrede ip-adressen bli brukt for å identifisere en enkelt bruker.

Horisont.no lagrer følgende informasjonskapsler i nettleseren din:

 

Navn Leverandør Formål Utløpstid
_ga www.Horisont.no Inneholder en unik nøkkel som benyttes til å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet. 2 år
_gid www.Horisont.no Inneholder en unik nøkkel som benyttes til å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet. 24 timer
PHPSESSID www.Horisont.no Inneholder en unik nøkkel som webserver bruker for å kunne lagre forskjellige “states” mot brukeren, samt å kunne knytte interne lagrede data mot brukeren ved innlogging, skjemaer etc. 1 år
_gat_gtag_UA www.Horisont.no Samler statistikk til Google Anlytics. 1 minutt

Listen over informasjonskapsler oppdateres årlig og ble sist oppdatert 18.09.2020

 

WEBANALYSE

Vi samler uidentifiserbare opplysninger om besøkende på Horisont.no for å utarbeide statistikk, slik at vi kan lage et brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene dine tilbake til den enkelte bruker. Alle data blir anonymiserte og slått sammen, og blir ikke individuelt behandlet. Om du ikke ønsker å bidra til statistikken, kan du reservere deg mot dette hos google: Reservering mot google analytics

 

GOOGLE ANALYTICS

Horisont bruker statistikkverktøyet google analytics. Verktøyet bruker cookies for å analysere hvordan våre brukere benytter seg av nettsidene våre. Dataene som blir generert av cookien, inkludert ip-adressen din, blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. Informasjonen om trafikk på våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder.

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

 

INNSYN

 

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger Horisont lagrer om deg.

 

RETTING OG SLETTING

 

Horisont sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du benytter noen av våre tjenester, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg.

 

RETT TIL DATAPORTABILITET

Den registrerte har rett til å få kopier av personopplysningene de har gitt Horisont som behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.datatilsynet.no