Dette er Klinikk For Alle 

Hva vet du om Klinikk for Alle? Les mer for å se hvem de er og hva de kan tilby deg.

 

Hvem er Klinikk For Alle?

Klinikk For Alle ligger på utsiden av Horisont med inngang mot veien til Åsane Arena. Her finner du ulike typer terapeuter som jobber tverrfaglig for å hjelpe deg med dine problemer. Klinikken har 6 terapeuter derav, tre kiropraktorer, to fysioterapeuter og en massasjeterapeut. Her behandler de daglig pasienter både tverrfaglig og alene, for å kunen gi den best mulige behandlingen. Terapeutene er oppdaterte på sine ulike felt og du kan derfor forvente høy kompetanse, grundig undersøkelse og god behandling fra de alle. 

 

Hva kan terapeutene hjelpe deg med?

Har du kroppslige smerter? Eller problemer som følge av kontorjobb, idrett eller generell belastning? Terapeutene diagnostiserer, behandler, og henviser pasienter med plager fra blant annet rygg, nakke, og skuldre. I tillegg til andre problemer fra nerve-, muskel- og skjelett-systemet. 

De ulike terapeutene har sine fagfelt og det er ikke alltid like lett å vite hvem man trenger hjelp av. Henvender du deg til klinikken vil de hjelpe deg med dette. Her kommer en forenklet forklaring av de ulike terapeutene:

- Kiropraktorene ser på funksjonen til leddene i kroppen og sørger for at den blir opprettholdt. De kan sykemelde og har mulighet til å henvise til bildediagnostistikk eller vurdering hos spesialist.

- Fysioterapeutene ser på funksjonen i bevegelsesmønsteret og har god kompetanse på veiledning og tilpasset opptrening etter skade/belastningsproblematikk. De hjelper deg for eksempel med hvordan du kan bevege deg for å unngå smerte

- Når muskulaturen er så anspent og stram at det hindrer bevegelse eller du plages av hodepine kan muskelterapeuten hjelpe. Da vil du få smertelindrende og avspennende behandling som gir kroppen mer rom for bevegelse.

Elisa-Beth er en av kiropraktorene hos Klinikk for Alle

Hvorfor skal du velge Klinikk For Alle? 

Terapeutene jobber både tverrfaglig og alene for å tilby den best mulige behandlignen for akkurat deg. Klinikken består derfor av god kompetanse på ulike felt og benytter forskjellige teknikker og behandlingsmetoder, som blant trykkbølge og ultralyddiagnostikk. Du får time på dagen, og fra mars av er det også mulighet for akutttime på lørdager.

Klinikken har inngang på utsiden av Horisont ved veien mot Åsane Arena. Du kan kontakte de gjennom www.klinikkforalle.no eller på telefon 979 23 000. 

Åpningstider:

Man-tors kl. 07-19
Fre kl. 07-17
Lør kl. 10-14